• info@elahehjamshidi.ir

آزمون های کاربردی

با پاسخ دادن به سوالات زیر دانش حقوقی خود را بسنجید

آمر مالی را برای فروش به حق العمل کار می سپارد تا آن را حداقل به مبلغ 50 میلیون ریال بفروشد. لیکن حق العمل کار مال مزبور را بدون تحصیل اجازه از آمر به مبلغ 45 میلیون ریال به خریدار می فروشد، معامله مذکور چه حکمی دارد؟    

پاسخ شما صحیح میباشد
پاسخ شما صحیح نمیباشد

در ضمن عقد بيع اگر مشتري ملتزم شده باشد كه براي ثمن ضامن يا رهن بدهد و عمل به شرط نكند چه حقوقي براي بايع متصور است؟

پاسخ شما صحیح میباشد
پاسخ شما صحیح نمیباشد

اگر وراث متوفي يك برادر و خواهر ابي و يك برادر و خواهر امي باشند تركه چگونه تقسيم مي شود؟

پاسخ شما صحیح میباشد
پاسخ شما صحیح نمیباشد

علی دارای حق شفعه است و قبل از اعمال حق شفعه، فوت می کند. وی دارای 2 پسر و یک دختر و زوجه است. در صورتی که ثمن پرداختی توسط مشتری به شریک سابق علی، 80 میلیون بوده باشد ورثه علی هر کدام با پرداخت چه مبلغی می توانند حق شفعه را اعمال کنند؟  
 

پاسخ شما صحیح میباشد
پاسخ شما صحیح نمیباشد

اگر موصي مالي را براي ديگري وصيت كرده باشد و قبل از فوت موصي، موصي له قبولي خود را اعلام كرده باشد در اين صورت:

پاسخ شما صحیح میباشد
پاسخ شما صحیح نمیباشد

معاملات تاجر تجارتی محسوب ............

پاسخ شما صحیح میباشد
پاسخ شما صحیح نمیباشد

الف خانه خودرا به مدت 10 سال به اجاره ب درآورده است وي پس از 2 سال همان ملك را وقف دانشجويان حقوق مي كند وضعيت حقوقي اين عقود چگونه است؟

پاسخ شما صحیح میباشد
پاسخ شما صحیح نمیباشد

اگر دینی که مشمول مرور زمان شده پرداخت شود، در چه صورتی نمی توان استرداد آن را خواست؟

پاسخ شما صحیح میباشد
پاسخ شما صحیح نمیباشد

کدامیک از اجاره های زیر باطل است؟

پاسخ شما صحیح میباشد
پاسخ شما صحیح نمیباشد

در كدام حالت عقد ضمان را مي توان اقاله كرد؟

پاسخ شما صحیح میباشد
پاسخ شما صحیح نمیباشد

آقاي «الف» قبل از تعيين قيمت خودروي خود ايجاب فروش آن را به آقاي «ج» مي دهد و «ج» نيز آن را قبول مي كند اين معامله چه وضعي دارد.

پاسخ شما صحیح میباشد
پاسخ شما صحیح نمیباشد

اصولاً دلال در برابر آمر مسئول اجرای تعهدات ثالث ..

پاسخ شما صحیح میباشد
پاسخ شما صحیح نمیباشد

تاجر كيست؟

پاسخ شما صحیح میباشد
پاسخ شما صحیح نمیباشد

الف ماشين پدر خود را بدون اجازه او به ب مي فروشد قبل از تنفيذ يا رد اين معامله پدر او فوت مي كند و ماشين در سهم الارث او قرار مي گيرد در اين صورت وضعيت معامله چگونه است؟

پاسخ شما صحیح میباشد
پاسخ شما صحیح نمیباشد


اگر حق العمل کار مأمور خرید کالاهایی باشد که دارای مظنه بورسی نباشد، ............ از کالاهای متعلق به خود به عنوان فروشنده به آمر تسلیم کند:

پاسخ شما صحیح میباشد
پاسخ شما صحیح نمیباشد

كداميك تاجر محسوب مي شود؟

پاسخ شما صحیح میباشد
پاسخ شما صحیح نمیباشد

اگر در عقد بيع شرط شود كه مبيع به مالكيت مشتري در نيايد و فقط او بتواند تا زماني كه زنده است رايگان از آن استفاده كند، شرط و عقد از نظر حقوقي چه وضعيتي خواهند داشت؟

پاسخ شما صحیح میباشد
پاسخ شما صحیح نمیباشد

الف ماشين ب را غصب مي كند و يك هفته بعد از آن نيز ج ماشين را از او مي دزدد، مسئوليت الف چگونه است؟

پاسخ شما صحیح میباشد
پاسخ شما صحیح نمیباشد

طبق قانون مدني اگر فروشنده از انگيزه خريدار مبني بر دائر كردن قمارخانه در خانه موضوع قرارداد آگاه باشد ولي در عقد به آن تصريح نكند معامله چه وضعي دارد؟

پاسخ شما صحیح میباشد
پاسخ شما صحیح نمیباشد

علی خانه ای را به حسین فروخته و موعد تسلیم آن، 4 ماه از زمان عقد قرارداده شده است. در طول این 4 ماه، رضا خانه را غصب نموده است. در سررسید تسلیم، خانه بر اثر زلزله، تلف می شود. در این حالت:
 

پاسخ شما صحیح میباشد
پاسخ شما صحیح نمیباشد