• info@elahehjamshidi.ir

نکات کاربردی

دسته بندی » معامله غیر منقول توسط تاجر

نکات کاربردی

معامله غیر منقول توسط تاجر

ماده 4 ق.ت: معاملات غیر منقول به هیچ وجه تجارتی نمی شود.
علت این که قانون گذار ماده ای را به این مسئله اختصاص داده است که معاملات غیر منقول به هیچ وجه تجارتی نیستند این است که باید دقت شود انجام این اعمال حتی تجاري تبعی نیز محسوب نمی شوند.
نکته: دلالی، حق العمل کاري و بیمه اموال غیر منقول⇦ تجارتی هستند.
⟡ ماده 4ق.ت. یک اصل کلی را بیان می کند این اصل دارای یک استثنا است:
استثنا: ماده 5 ق.تملک آپارتمان ها: شرکت های موضوع ماده 20 ق.ت. که برای ایجاد یا ساخت خانه یا آپارتمان به قصد فروش یا اجاره تشکیل شده اند از انجام سایر معاملات بازرگانی ممنوع هستند.
قانون تملک آپارتمان ها مصوب 16 اسفند ماه 1343
ماده 5- انواع شرکتهای موضوع ماده 20 قانون تجارت که به قصد ساختمان خانه و آپارتمان و محل کسب بمنظور سکونت یا پیشه یا اجاره یا فروش تشکیل  میشود از انجام سایر معامعلات  بازرگانی غیر مربوط بکارهای ساختمانی ممنوع اند .
دقت شود:
ایجاد یا ساخت خانه یا آپارتمان به قصد فروش یا اجاره، عمل تجارتی محسوب می شود.
خرید خانه یا آپارتمان به قصد فروش یا اجاره، عمل تجارتی نیست.